Masennuksesta missioon

”Ja katso, minä olen teidän kanssanne aina maailman loppuun saakka.” 

Tämä lähetyskäskyssä oleva Jeesuksen sanoma lause on erittäin merkityksellinen osa kaikille uskoville tärkeää periaatetta. Jumalan missiossa on kyse siitä, että menemme kohti niitä ihmisiä, jotka eivät ole vielä tällä ihmeellisellä taivastiellä. Lähetyskäsky haastaa meitä todella kovaa. Se asettaa kysymyksen meille seurakuntina ja niiden päättäjinä, että millä ihmeen resursseilla ja ajankäytöllä tällainen käsky on mahdollista toteuttaa. 

Olisi todella helppoa sukeltaa masennukseen ja unohtaa koko homma, kun tuntuu, että ei ole niitä nuoria lähtijöitä, eikä seurakunnan jumalanpalvelukseen osallistuessa tarvitse miettiä, onko lapset itkuineen häiriöksi. Tehtävä on todella suuri ja samalla paikallisen seurakunnan menestyksen tae. 

Helluntaiseurakunnissa on aina ajateltu, että vahva lähetystyö saavuttamattomien parissa on tuonut siunauksen takaisin merten yli. Tämä näyttää olevan totta, jos katsomme herätysliikkeemme historiaa. Teemme edelleen monipuolista työtä lähetystyön mahdollistamiseksi ja näin tulee mielestäni olla edelleen, emme saa unohtaa maailman saavuttamattomia kansoja. 

Usein meille käy kuitenkin niin, että emme aina näe lähellä olevaa Jumalan missioon kuuluvia haasteita. Historiamme tässäkin on ollut rikas. Olemme luoneet tapoja saavuttaa päihteidenkäyttäjiä, etnisiä vähemmistöjä ja vammaisiakin. Edelleen näiden ryhmien parissa teemme hienoa työtä. 

On kuitenkin yksi osa-alue, jossa olemme menettämässä otteemme. Sellainen kohta yhteiskunnassamme, joka on perinteisesti ollut helluntaiseurakuntien vahvaa aluetta. 

Lapsi- ja nuorisotyö on kokenut laman viimeisen viidentoista vuoden aikana. Panostukset tähän kasvavaan sukupolveen ovat laskusuunnassa. Sanomme herkästi, että eihän niitä lapsia edes synny, ainakaan syrjäseuduille. Tämän haasteen edessä meidän on helppo masentua, kyynistyä ja luovuttaa. 

Jumala haluaa, että hylkäämme nämä negatiiviset ajatukset. Jumala on lähetyksen Jumala. Hänellä on kova halu tulla kaikkien ihmisten tietoisuuteen ja jokaiseen sukupolveen. Jumala haluaa siirtää meidät pois tuhon ajatuksista, masentuneisuudesta katsomaan Hänen missioonsa, jossa jokaisella ihmisellä voi olla paikka, jos vain löytyy paikallinen seurakunta, jonka kautta tuo missio voi toteutua.