Lähetysviesti

 

Pohjanmaan Lähetys ry julkaisee Lähetysviesti-lehteä. Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja se on tilattavissa jokaiseen kotiin. Kestotilaushinta on vain 25 €/vuosi. Lehden tuotolla tuetaan lähetystyötä ja kouluissa tehtävää lapsi- ja nuorisotyötä Pohjanmaalla. Lähetysviestissä lähetystyöntekijät itse kirjoittavat ja kertovat kokemuksistaan ja työstään. Lehdessä on myös opetuskirjoituksia ja Pohjanmaan helluntaiseurakuntien uutisia. Lehdessä julkaistaan aina myös tietty määrä yritysten mainoksia, joiden tuotto menee lähetys- ja koulutyöhön.

Lähetysviesti

kestotilaus
25 vuodessa
  • 4 lehteä vuodessa
  • Tuotto lähetystyön tukemiseen
  • Ajankohtaisia artikkeleita lähetystyön kentältä

”Tehtävänämme on eri tavoin auttaa, tukea ja edistää seurakuntien evankelioimistyötä lähetyskentillä ja kotimaassa.”

Yhdistys

Pohjanmaan Lähetys ry on Pohjanmaan helluntaiseurakuntien yhdessä perustama yhdistys.  Sen perustamisesta on kulunut 25 vuotta ja se toimii yhteiselimenä kaikkien Pohjanmaan helluntaiseurakuntien (48) yhteisten asioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Sen tehtävänä on eri tavoin auttaa, tukea ja edistää seurakuntien evankelioimistyötä lähetyskentillä ja kotimaassa. Pohjanmaan Lähetys ry toimii myös Pohjanmaan koulutyön koordinaattorina.

Pohjanmaan Lähetys ry julkaisee Lähetysviesti-lehteä, jossa lähetystyöntekijät kirjoittavat työstään eri lähetysmaissa. Lehti toimii myös seurakuntien informaatiokanavana kertoen alueen seurakunnista ja tapahtumista sekä Pohjanmaalla tehtävästä koulutyöstä.

Pohjanmaan Lähetys ry järjestää vuosittain kesäkuun ensimmäisellä viikolla yhdeksän vuorokautta kestävän Fifteen-leirin Larsmon Lähetyskodilla. Fifteen-leirin tavoitteena on kasvattaa 15-vuotiaista nuorista itsenäisiä kristittyjä, jotka sitoutuisivat voimakkaasti paikallisseurakuntaan. Fifteen-leirin opetus sisältää 28 raamista, joilla käsitellään ensinnäkin Kristuksen opin alkeet (Hepr. 6:1-3). Tämän lisäksi opetetaan muita ajankohtaisia aiheita, kuten ”usko ja tiede”, ”seurustelu”, ”avioliitto”, ”Israel”, jne. Tavoite on, että nuoret alkavat kunnioittaa Raamattua ja etsiä sieltä vastauksia elämän eri kysymyksiin. Leirillä panostetaan erityisesti vapaa-ajan aktiviteetteihin, jotta kukaan ei jäisi yksin. Opetuksesta vastaa Pohjanmaan Lähetys ry:n koulupastorit yhdessä lähialueiden nuoripastoreiden kanssa.

Koulutyö

Helluntaiseurakuntien koulupalvelu
Helluntaiseurakuntien koulupalvelu pyrkii vastaamaan lasten ja nuorten kasvatuksellisiin haasteisiin. Sen tavoitteena on tukea koulujen uskonnonopetusta ja kristillisten arvojen esillä pitämistä sekä edistää oppilaiden hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä. Sen tarkoitus on myös edistää monikulttuurista asennoitumista lasten ja nuorten keskuudessa.

Lisäksi koulupalvelutyöllä pyritään jakamaan ajankohtaista tietoa, sekä samalla poistamaan vääriä ennakkoluuloja helluntaiseurakuntien ja muidenkin kristillisten seurakuntien toiminnasta

Koulupalvelu tarjoaa kouluille ja oppilaitoksille nukketeattereita, konsertteja, näyttelyitä, draamaesityksiä ja materiaalipalvelua. Lisäksi Koulupalvelu järjestää uskonto- ja valistustunteja sekä eri maissa tapahtuvan lähetystyön esittelytunteja. Palvelu on kouluille maksuton.

Helluntaiseurakunnilla on koulutyön tekemisestä 50 vuoden kokemus. Koulupalvelusta vastaavat alueelliset, asiantuntevat ja ajan hermolla olevat koulupastorit tai yhdyshenkilöt.

Lehden toimitus

Päätoimittaja
Eero Haarala
eero.haarala@pohjanmaanlahetys.fi

Julkaisija
Pohjanmaan Lähetys ry

Toimitusneuvosto
Juho Juhaninmäki
Jouna Nousiainen
Jimmy Huhtala
Marjatta Koskela
Jere Pitkämäki
Marko Kulpakko
Tarvo Vallineva

Yhteystiedot

Ota yhteyttä:
Asiakaspalvelu Lähetysviestin tilaajille
eero.haarala@pohjanmaanlahetys.fi
Seurakuntayhteydet
Marko Kulpakko
marko.kulpakko@pohjanmaanlahetys.fi